CURAVIVA.CH - Bereich Finanzen/Administration - Association - Association - Domaines de l'association - Département Finances/administration - Team
Team

Team Département finances/administration

Peter Haas

Peter Haas
Responsable du département finances/administration / Membre de la direction

Tél 041 419 01 64
p.haas@curaviva.ch

Oliver Bucher

Oliver Bucher
Assistant informatique

Tél 041 419 01 66
o.bucher@curaviva.ch

Sandrine Herzog

Sandrine Herzog
responsable de l’administration du personnel

Tél 041 419 01 61
s.herzog@curaviva.ch

Esther Hüsler

Esther Hüsler
Collaboratrice créditeurs

Tél 041 419 01 68
e.huesler@curaviva.ch

Othmar Marbach

Othmar Marbach
Hauswart

Tél 041 419 72 50
o.marbach@curaviva.ch

Vladenka Pajic

Vladenka Pajic
Collaboratrice infrastructure

Tél 041 419 72 50
v.pajic@curaviva.ch

Isabelle Schmid

Isabelle Schmid
Collaboratrice administration du personnel

Tél 041 419 01 67
i.schmid@curaviva.ch

Martha Schmidlin

Martha Schmidlin
Collaboratrice comptabilité finances

Tél 041 419 01 63
m.schmidlin@curaviva.ch

Natascha Schoch

Natascha Schoch
Support informatique / Administration des membres / Responsable de la gestion des membres

Tél 041 419 01 60
n.schoch@curaviva.ch

Din Spahic

Din Spahic
Apprenant employé de commerce 2018 – 2021

d.spahic@curaviva.ch

Alanis De Nisi

Alanis De Nisi
Apprenante employée de commerce 2017 – 2020

a.denisi@curaviva.ch

Nina Richner

Nina Richner
Apprenante employée de commerce 2016 – 2019

n.richner@curaviva.ch

Zu Desktop-Ansicht wechseln Zu Mobile-Ansicht wechseln